Amb l’objectiu de corresponsabilitzar la ciutadania de la importància que tenen els camins públics com a patrimoni de tothom, es proposa la creació d'un programa de participació de vetlladors i vetlladores de territori de l’Alt Urgell. La figura dels vetlladors de territori de l’Alt Urgell no es vol vincular únicament a la notificació de les incidències que es detectin sobre els camins, sinó que també participin de la seva recuperació, manteniment i senyalització de forma regular. D’aquesta manera, s’aconseguirà que la població local i totes les persones voluntàries que s’adscriguin al programa se sentin més partícips del projecte, dels camins públics, així com de la seva importància com a infraestructura de mobilitat, element patrimonial o recurs turístic.

Qui pot ser vetllador del territori? 

Qualsevol agent del territori (públic o privat) vinculat amb el sector del senderisme, l’ecoturisme, l’excursionisme, el patrimoni (entès en el sentit més ampli del terme) i el turisme en general, així com qualsevol persona que tingui una vinculació amb la gestió dels camins o mostri un cert interès, ja sigui des del punt de vista paisatgístic, patrimonial, recreatiu, esportiu o turístic.

El Consell Comarcal ha habilitat un model de gestió i protocol basat en els Vetlladors de territori, seguint els següents pasos
Creació de la guia i documentació addicional per a la creació de la figura del vetllador del territori. Acció finalitzada conjuntament amb la consultora Rius.
- 1a jornada
- 2a jornada
- 3a jornada
Inici de la promoció per al creació d'una xarxa públic privada de participació  i gestió del territori.
Posada en funcionament del model.
image

OMPLE LA SOL·LICITUD PER SER VETLLADOR DEL TERRITORI