• Miradors i recursos ecoturístics

    Camina Pirineus ha realitzat la instal·lació i la construcció de nous miradors a la comarca, acció que es justifica per l’existència de molts llocs amb un alt valor paisatgístic i natural que actualment no disposen de cap infraestructura per gaudir‐ ne. Per instal·lació s’entén la col·locació del mínim de material necessari per realitzar el punt de la xarxa comarcal de miradors. Per construcció s’entén la realització d’obres de preparació del terreny i muntatge d’una estructura més o menys complexa i d’una cartellera per promoure l’observació, la interpretació i el gaudi de l’entorn natural. S’han establert tres categories de nous miradors: