Zones d’estacionament d’autocaravanes a Arsèguel, Fígols i Alinyà i Organyà

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha obtingut un finançament amb fons europeus FEDER per al programa CAMINA PIRINEUS, consistent en la Creació d'una xarxa de senders a la carta com a eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell.

Dins del projecte, l'acció dins l'eix 4 s'ha proposat unes inversions en infraestructures de suport, especialment zones d'estacionament que serveixin tant per incrementar el nombre de visitants en autocaravanes com per millorar els accessos a recursos existents, millorant les condicions ecològiques de l'espai d'aparcament i preveient, ordenar i regular l'accés als usos públics dels espais o equipaments per facilitar la visita i la descoberta dels valors naturals i de tot l'entorn.

Les ubicacions i propostes d'emplaçaments dels aparcaments per autocaravanes s'han consensuat amb els Ajuntaments corresponents segons la disponibilitat de terrenys de titularitat municipal, i segons les necessitats d'ordenar i regular els accessos a les zones d'interès de promoció turística de cada zona, que es descriuen per a cada emplaçament, i d'acord amb l'accés als serveis mínims necessaris de subministrament d'aigua i electricitat, sempre que sigui econòmicament viable.

Tot seguit, s'anomenarà les zones d'estacionament d'autocaravanes:

Arsèguel

A Arsèguel s'ha condicionat una zona d'aparcament d'autocaravanes de 85 m² per a dues places dins de la mateixa zona d'aparcament existent al voltant de l'església de Santa Coloma. El nucli d'Arsèguel, és considerat uns dels nuclis de muntanya més ben conservats al peu del Cadí de la comarca, i es troba dins del projecte de Xarxa de pobles amb encants de la Diputació de Lleida, amb uns requisits de qualitat i excel·lència turística lligada al patrimoni romànic, cultural i paisatgístic. Aquest petit equipament s'ha previst també a part dels serveis d'aigua potable i enllumenat, una zona preparada de neteja d'aigües grises i brutes per les autocaravanes de tal manera que es volen promoure estàncies de visitants a la zona de més d'un dia.

Per a més informació consulta el següent arxiu.

image

Organyà

A Organyà s'ha creat una àrea de servei per autocaravanes de 985 m² per a nou places com a equipament lligat a l'activitat de senderisme i l'activitat vinculada a l'esport d'aventura del parapent, en tractar-se d'uns dels llocs privilegiats per volar i veure el Pirineu. Disposa d'activitats de vols biplaça, escola de vol i instal·lacions adequades per a iniciar i de perfeccionament de vol, que comporta la visita continua d'esportistes i usuaris d'arreu del país i estrangers durant tot l'any, que podran utilitzar la zona condicionada d'aparcament amb els serveis previstos d'aigua i llum. S'ha previst també una zona de servei pavimentada per a la neteja i buidatge de les aigües grises i aigües negres de les autocaravanes. Aquest equipament s'ha proposat per concentrar i unificar un emplaçament únic de vehicles que actualment es disgreguen per diverses zones del municipi i del nucli d'Organyà, amb altres serveis d'acampada i restauració, allargant a més d'un dia si cal l'estada al municipi. 

Per a més informació consulta el següent arxiu:

image

Fígols

A Fígols s'ha construït una àrea de servei per autocaravanes o vehicles de 892 m² per a quinze places de vehicles com un equipament lligat a l'activitat de senderisme i l'activitat vinculada a l'esport d'aventura de l'escalada. En concret, existeix per tota la vall de Fígols i Coll de Nargó un seguit de vies d'escalada d'interès per als escaladors, i una d'aquestes, la via anomenada Roca Narieda, coincideix en la zona prevista per l'àrea de servei per autocaravanes i vehicles, que també dóna accés a la vertical i ruta a peu del mateix nom. És en aquest indret que normalment ja s'utilitza com zona d'aparcament en la carretera d'accés a les masies de l'Obach de Fígols, que s'ha previst que el condicionament d'una zona d'aparcament evitarà el disgregament de vehicles i saturació actual de la zona. En aquest cas correspon més a un problema de regulació de la saturació de vehicles d'estada d'unes hores o migdies que no per residir més d'un dia, donat que són activitats de curta durada. En aquest indret s'ha previst doncs un aparcament de vehicles dissuasori i equipat amb el servei d'aigua potable. 

Per a més informació consulta el següent arxiu:

image