El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha obtingut un finançament amb fons europeus FEDER per al programa CAMINA PIRINEUS, consistent en la Creació d'una xarxa de senders a la carta com a eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell.

Dins del projecte, l'acció dins l'eix 4 s'ha proposat unes inversions en infraestructures de suport, especialment zones d'estacionament que serveixin tant per incrementar el nombre de visitants en autocaravanes com per millorar els accessos a recursos existents, millorant les condicions ecològiques de l'espai d'aparcament i preveient, ordenar i regular l'accés als usos públics dels espais o equipaments per facilitar la visita i la descoberta dels valors naturals i de tot l'entorn.

Les ubicacions i propostes d'emplaçaments dels aparcaments per autocaravanes s'han consensuat amb els Ajuntaments corresponents segons la disponibilitat de terrenys de titularitat municipal, i segons les necessitats d'ordenar i regular els accessos a les zones d'interès de promoció turística de cada zona, que es descriuen per a cada emplaçament, i d'acord amb l'accés als serveis mínims necessaris de subministrament d'aigua i electricitat, sempre que sigui econòmicament viable.

Tot seguit, s'anomenarà les zones d'estacionament d'autocaravanes: