Als aguaits de Bassella poden observar-se principalment el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el tallarol de garriga (Curruca iberiae / Sylvia cantillans), la merla comuna (Turdus merula), el pit-roig (Erithacus rubecula), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), el pinsà comú (Fringilla coelebs), la mallerenga carbonera (Parus major), l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata), el pardal comú (Passer domesticus), l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el gafarró (Serinus serinus) i el cruixidell (Emberiza calandra).