Personatges històrics

Informació

Municipis
Coll de Nargó


Raimundus Lambardus, Ramon de Nargó, el lambard, fou un dels mestres d’obres de la catedral de Santa Maria d’Urgell. Conegut per la conservació del contracte que li oferiren els canonges d’Urgell l’any 1175 per la conclusió de l’edifici, en el document es constata la seva doble funció de mestre d'obres i d’obrer catedralici, és a dir, responsable de l’obra i encarregat de gestionar financerament la construcció. L’apel·latiu lambard ha donat peu a confusions al llarg de la historiografia, donat que s’ha pensat que podria indicar que aquest mestre d’obres provenia de la Llombardia, una regió del nord d’Itàlia de la qual van arribar fortes influències artístiques a Catalunya durant els segles del romànic. Investigacions recents han determinat que era de Coll de Nargó, i que l’apel·latiu de lambard fa referència a l’ofici.

Codi QR

Codi QR