Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Edifici barroc d’una sola nau, amb capçalera plana al sud. Dues capelles s’obren a la nau per llevant, en arc de mig punt, mentre que una tercera ha estat convertida en sagristia. Va formar part, primer, del monestir de Santa Cecília d’Elins. Actualment l’edifici presenta l’aspecte que li han donat les nombroses modificacions que s’hi ha dut a terme, no trobant-se vestigis sobre com devia ser originalment. Cap a la dècada de 1920, s’hi construeix un campanar de torre, de secció quadrangular adossat a la cantonada nord-est.

Codi QR

Codi QR