Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Església d’una nau, amb absis semicircular a llevant que presenta dues capelles laterals, una a cada banda de la nau. Conté retaules de guix policromat a l’altar major i a la capella lateral de tramuntana. La sagristia, és adossada a la capella lateral de tramuntana i la cobreix un llosat a doble vessant. La porta d’accés al temple, en arc de mig punt, es troba a la façana de migdia, aixoplugada dins d’un pòrtic format pel volum extern de la capella lateral sud i pel cos del campanar. El campanar de torre, de secció quadrangular, està adossat a la façana meridional i és cobert per un llosat prim amb ràfecs sortints.

Codi QR

Codi QR