Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Església del segle XVII, construïda amb pedra rogenca del país. Consta d’una ampla nau de planta basilical i amb capçalera plana orientada a nord-oest, tot i que es pensa que, segurament, això és degut a un canvi d’orientació del seu altar major. La nau la cobreixen quatre trams de volta de canó amb llunetes sobre un fris motllurat, que sosté un llosat de doble vessant, mentre que, la façana occidental, presenta petites finestres quadrangulars obertes en alt. La porta d’accés, amb llinda, , es troba a la façana meridional i presenta la data de 1676. A més a més, té un campanar de torre, de secció quadrangular, coronat per un teulat piramidal de llosa, està adossat a la façana meridional.

Codi QR

Codi QR