Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Cava


Castell d’entre els segles XI i XII, situat en un petit turó prop de Cava, a més de 1300 m d’altitud. Avui dia, tan sols se’n poden veure restes, exactament, dos fragments de mur, un dels quals fa angle a la part nord, just al límit del cingle. Les restes de paraments són dos fragments de mur, de 8 metres en total i un aparell format per unes fileres de pedra ben tallades. Hi ha una feixa, a la banda sud, amb una pedra anomenada Cadira del Senyor on, segons la tradició, el baró parava el sol durant els mesos d’hivern. 

Codi QR

Codi QR