Toponímia

Informació

Municipis
Pont de Bar


Topònim d’etimologia preromana, amb el sentit de camí de la penya: KARRI-KÓ-BIDE, on karri, precedent del topònim quer, significaria roca o penyal i bide és camí en tots els dialectes bascos.

Codi QR

Codi QR