Toponímia

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Topònim d’etimologia preromana que, a través de la llengua basca, es podria vincular amb ITURRI-BE, en el seu sentit d’emplaçament situat a sota d’una font. Menys clara està la seva terminació -às.

Codi QR

Codi QR