Toponímia

Informació

Municipis
Josa i Tuixent


Topònim d’arrel germànica que prové d’un nom de lloc format amb els components THEUD- i -SIND, documentats en les fonts germàniques, amb una evolució fonètica que el fa derivar en formes com To(d)isendo, -end, passant per Toisén, Tosén o Tusén. La primera partícula del topònim respondria a un nom personal germànic, potser Teudis, i la segona faria referència al pas d’un camí, tenint present que en una llengua germànica com l’anglès send té el significat de corriol, sender o camí.

Codi QR

Codi QR