Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Dispositiu defensiu, concebut per veure una bona part del terme d’Aravell. Avui dia estan molt desdibuixades pel pas dels anys. Es distribueixen en sentit nord-sud, prop de la capella de Sant Marc, al vessant est de la serra. Contenen el polvorí format per un túnel excavat a la roca, d’uns quaranta metres de llarg, amb dues obertures i un ampli espai central, sostingut per un pilar, i creat per dipositar-hi munició. A un tossal dominant situat a l’extrem sud del dispositiu, un niu de metralladora semisoterrat, també excavat a la roca i amb dues boques de foc, una orientada a ponent i una altra a nord. Les trinxeres van ser excavades durant les darreres setmanes de la guerra a Catalunya per protegir la retirada republicana, però no es van fer servir mai.

Codi QR

Codi QR