Toponímia

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Del llatí TRANS IUGELLUM, nucli situat més enllà del collet. IUGELLUM és diminutiu de IUGUM, jou, aparell per junyir dos animals, que s’aplica a la noció paisatgística de coll que uneix dos sectors més elevats de muntanya.

Codi QR

Codi QR