Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Cava


Torre situada sobre el Puig de Badés. Pel que fa al material arqueològic recuperat, destaquen fragments de ceràmica grisa medieval i ceràmica vidrada monocroma d’època baix-medieval. La torre és de forma cúbica i de planta quadrada i l’alçada mínima conservada era de 2,4 metres. A partir dels nivells d'enderroc, es va poder saber que la torre havia patit dos moments d'esfondrament.

Codi QR

Codi QR