Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


Estructura defensiva situada en un punt elevat per sobre del Pont de la Torre, en el context del camí dels Tresponts. Es tracta d’una torre de planta circular, d’uns cinc metres de diàmetre i un gruix de 90 centímetres. L’aparell és de carreuons disposats en filades regulars, units amb morter de calç. Les restes conservades de la torre no fan més d’un metre i mig d’alt. És citat per Francisco de Zamora en la descripció del seu pas pel congost: “Allí inmediato, sobre un peñasco, hay un castillote arruinado, que seguramente con poca gente se impediría el paso”. La fortificació d’aquest indret de pas segurament té a veure amb la guerra del vescomte Roger Bernat III de Castellbò contra l’Església d’Urgell a la dècada de 1330.

Codi QR

Codi QR