Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Cabó


Torre medieval de la qual es perceben clarament les filades de carreus regulars, que ha estat molt modificat en època moderna. Té refaccions molt evidents a les façanes de migdia i de ponent. Té una planta irregular, gairebé quadrada. El gruix dels murs és d’uns 90 centímetres, i són lligats amb un morter de calç, amb algunes restes d’arrebossat. Avui en dia, l’accés es fa ara per una porta oberta a la façana nord, coberta amb una teulada d’uralita. És possible que l’accés original fos a la façana est, a l’alçada del primer pis. La coberta és de teula a un vessant. L’alçada de l’edifici és de 6 metres a la façana nord i de 7 a la sud. La torre, probablement rebaixada, fou reconvertida en habitatge. No hi ha referències documentals sobre l’existència d’una fortificació en aquest indret.

Codi QR

Codi QR