Estructures funeràries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Necròpoli situada a uns 50 metres del paller del mas de Santa Eugènia de la Torre, en un aflorament rocós entre alzineres. Està formada per set sepultures, tot i que possiblement n’haurien estat més, orientats amb els peus a llevant i el cap a ponent. Algun d’ells es troba molt fragmentat, ja que estan excavats en una roca esquistosa, anivellada abans de buidar el vas sepulcral. Totes les tombes es troben ordenades longitudinalment i, entre elles, hi ha un enterrament infantil, seguit per la tomba d’un d’adult i dues més d’adult paral·leles, la del sud a un nivell una mica inferior i mig coberta de terra. A uns tres metres cap a llevant, un grup de dues sepultures més, paral·leles, una d’infantil i una altra d’adult.

Codi QR

Codi QR