Toponímia

Informació

Municipis
Pont de Bar


Topònim d’etimologia incerta. Podria derivar-se d’un antropònim d’origen germànic, tot i que no és descartable una etimologia preromana.

Codi QR

Codi QR