Toponímia

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Es tracta d’un topònim d’arrel preromana, vinculat amb la llengua basca, relacionat amb el topònim Tost, ubicat al veí municipi de Ribera d’Urgellet, i probablement amb l’aragonès Taúste. La seva etimologia derivaria de l’arrel basca ATA-/ATE-, en el seu significat de port o pas de muntanya —potser en relació al que uneix la vall del Segre amb la de la Noguera Pallaresa—, i el sufix -UTS, de significació més incerta.

Codi QR

Codi QR