Geologia Paisatge

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Els tarters dels Minairons són munts de rocs, formats per blocs rodats de roca conglomerada, envoltats d'una zona de roca calcària. Les mides d’aquests rocs varien des d’alguns que es poden agafar amb la mà, fins d’altres que pesen tones. Tots tenen un pàtina de líquens geogràfics i una forma arrodonida que, segurament, li ha donat el procés de transport. Tot i això, sorprèn la seva formació, doncs a prop no hi ha restes de cap turó que es trenqués per diàclasis. Els tarters dels Minairons tenen un elevat valor patrimonial i són emblemàtics per la gent de la vall i de la comarca, en ser un element geològic poc freqüent al Pirineu i molt espectaculars pel seu caràcter inesperat i inexplicable

Codi QR

Codi QR