Episodis històrics

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


En el context de la darrera guerra carlina, la restauració de la dinastia borbònica amb Alfons XII. A partir del dia 10 de juliol de 1875, comença l'assalt a la Seu d'Urgell, un reducte que encara conservaven els carlins a Catalunya. Aquesta operació de setges va ser encapçalada pel general Martínez Campos, amb 6.000 homes. El 27 de juliol, s'abandonà el nucli urbà urgellenc i el bloqueig es va traslladar a la ciutadella militar, la torre de Solsona, el castell i el poble de Castellciutat. El dia següent, van tenir inici una sèrie de bombardejos que deixaren la meitat del nucli molt deteriorat a data de 10 d'agost. Finalment, el dia 26 d'agost, la Seu d'Urgell capitulà, amb la victòria dels alfonsins i el resultat de 877 presoners, 150 caps i oficials al bàndol de la resistència carlista. Un dels més il·lustres fou el prelat Josep Caixal.

Codi QR

Codi QR