Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


La sequoia del cementiri de la Seu d'Urgell és de gran alçada, amb una escorça de color vermellós, fulles perennes i de capçada cònica. El que que més crida l'atenció és què hi fa un arbre d'aquestes característiques en un cementiri. Podria tenir el mateix simbolisme que un xiprer: acolliment, repòs i benestar, a mig camí entre el cel i la terra. Així doncs, ens trobem davant de l'arbre més gran de la Seu, tant pel que fa a l'alçada, com pel que fa al diàmetre, de 218'5 centímetres, el qual necessita 4 o 5 persones per ser encerclat.

Codi QR

Codi QR