Pensió Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Edifici neoromànic de Tomàs Samsó que data del 1860. Es tracta d’un edifici exempt, monumental, dins d’un context enjardinat al nord de la ciutat. Presenta unes grans dimensions, distribuïdes al llarg d’una planta en forma de E i cobertes a doble vessant, originàriament de llosa. Un altre punt a destacar en són les façanes, profusament decorades amb motius d’inspiració neoromànica. Té un valor històric com a centre formatiu del bisbat d’Urgell.

Codi QR

Codi QR