Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Presenta diverses possibilitats. Una d’elles seria una etimologia llatina derivada de SAXUM, en el seu sentit de penyal, força apropiada en relació amb aquest indret. L’altra seria una etimologia preromana, tot i que no vinculada amb el basc sinó possiblement amb la llengua celta, que es correspondria amb el significat de terreny elevat que forma una terrassa.

Codi QR

Codi QR