Toponímia

Informació

Municipis
Ribera d'Urgellet


Hi ha diverses hipòtesis d’origen del topònim Sauvanyà, que es vincularien en tots els casos amb algun antropònim romà, que podria ser SABINUS o SILVANUS. Cal tenir en compte, també, una possible derivació del terme llatí SILVA, en el seu sentit de bosc frondós.

Codi QR

Codi QR