Toponímia

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Topònim que es podria explicar a través del mot CUSTODIA, és a dir, de guàrdia, conservació, guarnició d'un fort, entre altres accepcions.

Codi QR

Codi QR