Personatges històrics

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Explorador de la Columbia (costa Pacífica del Canadà) i d’Alaska. El primer en cartografiar les costes de l’extrem nord-occidental del continent americà. Fill d’una família d’origen basc, establerta a la Seu d’Urgell. Ell i el seu germà petit, Joaquim, van fer carrera militar. Segurament, la seva família s’instal·là a la Seu en obtenir una concessió temporal o un monopoli vitalici d’activitats comercials, reglamentades pel règim borbònic. És un continuador de les expedicions de Gaspar de Portalà, pioner de l’exploració d’Alta Califòrnia. El Fort de San Miguel, a l’illa de Nootka, estava protegit per voluntaris de la Compañía Franca Catalana, creada per Portolà, i als navegants se’ls dibuixava amb barretina.

Codi QR

Codi QR