Construccions residencials Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Josa i Tuixén


Restes d’un antic nucli de població situat en vessant a l’extrem oriental de la vall de la Vansa, organitzat en dos barris: un a llevant, sobre un turó cobert de vegetació, amb restes d’una construcció que encara conserva bona part dels seus murs dempeus, i un a ponent, amb restes dels fonaments dels murs lligats amb morter. Hi ha indicis d’alguna era pavimentada amb lloses planes i restes de teules disperses que permeten suposar que s’empraria aquest material per cobrir les edificacions. Durant la postguerra fou refugi de maquis i, l’any 1944 fou dinamitat per l’exèrcit per evitar la seva presència.

Codi QR

Codi QR