Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


Els roures martinencs i les alzines de Sant Ponç són un grup d'una quinzena d'exemplars de bona mida, entre els quals es troben alzines de 84 i 99 centímetres de diàmetre i un roure de 87. En general, els arbres es troben en bon estat, exceptuant una alzina, la de major diàmetre i que toca a la pista que puja cap al coll de Portell amb branques grosses tallades. El conjunt destaca per les seves grans dimensions.

Codi QR

Codi QR