Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
Alàs i Cerc


Els roures de la Canaleta són roures de fulla gran, tot i que no es descarta que pugui haver-hi algun roure martinenc. Els de fulla gran tenen les fulles grans, lobulades i més amples al mig que als extrems. Els dos roures mesurats d’aquest indret fan 80 centímetres de diàmetre el més alt (16 metres) i 1,24 l’altre. El primer es troba just al costat del camí, amb la capçada inclinada sobre aquest. El segon està força emboscat entremig de boixos. Els seus grans diàmetres fan a aquests exemplars rars a nivell de les nostres contrades.

Codi QR

Codi QR