Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Conjunt de construccions en ruïnes, de les quals destaca l’antiga església, un petit temple d’una sola nau, capçat a nord per un absis semicircular. En resten només fragments de les façanes est, amb una filada d’opus spicatum, i oest, amb una espitllera de doble biaix. La porta d’accés a l’església, en arc de mig punt i actualment tapiada, es troba al mur de llevant. Els murs, d’un gruix considerable, estan formats per carreus toscament desbastats i units amb terra, disposats generalment en filades irregulars. La resta d’estructures, situades a llevant de l’església, formaven també part de l’antic recinte monàstic.

Codi QR

Codi QR