Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Josa i Tuixén


Vestigis incorporats a l’obra de l’església de Santa Maria i Sant Bernabé. A sota de la coberta del temple, al costat nord, es conserva un fragment de mur, obrat amb aparell de carreu i disposat ordenadament, que no es correspon amb cap element de l’obra de l’església, i en qual es conserven alguns nínxols de reduïdes dimensions i difícil interpretació. A la capçalera de l’església es conserva un fragment de mur en el qual és visible la traça d’una volta de canó i les cantonades d’una estança, possiblement, rectangular, que podria correspondre, com el mur anteriorment esmentat, a l’obra de l’antic castell, cosa que posa en evidència les formes constructives de la fi del segle XI, o del següent. L’esment més antic del castell de Josa és de l’any 1107, quan pertanyia a la família dels Lavansa i era subinfeudat als senyors de Josa.

Codi QR

Codi QR