Personatges històrics

Informació

Municipis
Josa i Tuixent


Personatge estretament vinculat amb l’heretgia càtara i jutjat en un procés pòstum l’11 de gener de 1258. Com a colofó d’aquest procés, les seves despulles mortals foren condemnades a ser expulsades del cementiri dels fidels i cremades. La condemna fou dictada pels inquisidors dominics Pere de Tenes i Pere de Cadireta al convent de Santa Caterina de Barcelona, en presència del rei Jaume I. Guillem Ramón de Josa, el seu fill, protagonista com el seu pare de controvèrsies en jurisdiccions senyorials de la vall de la Vansa, quedava absolt de qualsevol culpa i conservava el patrimoni familiar. El fill tornaria a aparèixer enfrontat amb l’Església arran del matrimoni de Roger Bernat II de Foix i Ermessenda de Castellbò.

Codi QR

Codi QR