Personatges històrics

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Fill del pintor Jaume Gonsalbo, se li atribueix el famós retaule de Sant Ermengol. Podria haver seguit influències de la pintura dels centres com la Catalunya i l’Aragó contemporanis. Entre els anys 30-40, ocupà un lloc important en la cultura de la pintura de la Seu d’Urgell, destacant la relació que mantingué amb els pintors Bernat Despuig i Jaume Cirera. La comparativa del seu art amb la pintura flamenca (segle XV - XVI). Se sap que residia a la seu el 1430. De molt probable procedència aragonesa. “El primer quatrecentista indígena”. Creà una escola pictòrica a la ciutat d’Urgell. Només n’hi ha dos documents, un parell de contractes que parlen sobre els contractes dels retaules del Pla de Sant Tirs i de Montferrer. Format a redós del seu avi, Ramon Llovet.

Codi QR

Codi QR