Hotel Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Edifici racionalista dels volts de 1945, part d’una explotació agrària adossat a la casa familiar de la mateixa. La façana sud, dona a l’era i la nord a un carrer. De maó, amb arcs de mig punt calats i coronament esglaonat de dues façanes més estretes. Representatiu de l’auge de la pagesia vinculada a l’economia lletera a mitjan segle XX.

Codi QR

Codi QR