Edificacions militars Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Organyà


El carrer del Raval o del Peu va ser inclòs dins del recinte d’un nou traçat de muralla, del qual resta, també, un portal medieval de datació incerta. El portal mira al sud i està format per un doble arc, un de mig punt i l’altre apuntat. L’arc de mig punt, format per dovelles petites i malmeses, recolza damunt la pedra. La base està formada per filades de pedra tosca en disposició inclinada, formant un petit talús. Com l’església de Santa Maria, la vila d’Organyà es documenta des de l’any 993. A principis del segle XIII, els priors de Santa Maria d’Organyà s’enfronten als comtes de Foix, hereus dels Caboet, pel domini de la vila. El 1233, s’arbitra un pariatge entre Roger Bernat, comte de Foix, i Berenguer de Cellers, prior d’Organyà, amb el que s’estableix un condomini sobre la vila.

Codi QR

Codi QR