Estructures viàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Cabó


Damunt del riu de Cabó s’aixeca un pont de pedra d’un ull, de tradició constructiva medieval, sobre el qual s’hi aixeca un aqüeducte elevat, de set ulls, que conduïa les aigües cap a la propera casa de Boixadera. El pont és d’un metre i mig d’ample, amb una baraneta sobre la banda on no hi ha l’aqüeducte, que se sosté sobre pilars, de secció quadrangular d’uns 35 centímetres de costat. El pont és de cronologia moderna i l’aqüeducte, possiblement, del segle XIX. La vila de Boixadera apareix a la documentació l’any 1065.

Codi QR

Codi QR