Estructures viàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Estamariu


Pont per creuar el riu de Bescaran, del segle XIX o inicis del XX. És un pont d’un sol ull en arc de mig punt, disposat sobre dos contraforts de secció rectangular que es recolzen sobre la penya, que permetia el transport de matèria primera cap als molins. Té un parament fet a base de carreuons sense desbastar i units amb morter de calç, en disposició irregular i sense passamà. El nom li dona l’antic molí fariner que és al seu costat, un molí que, posteriorment, es transformà en la primera central elèctrica d’Estamariu. 

Codi QR

Codi QR