Estructures viàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


Restes d’un pont que travessava el Segre i que presenta una estructura doble, de dues arcades sobreposades que es corresponen amb dos fases constructives diferenciades. El pont més antic, construït durant el segle XI, és el que està a un nivell més baix, recolzat sobre la roca. Té un aparell fet de carreuons, una base amb forats de bastida i un ràfec on comença la curvatura de l’arc. Aquest pont fou destruït al segle XIV, moment en què es va construir el segon pont, que va aprofitar les restes del primer com a suport. La construcció dels ponts i les infraestructures viàries del congost de Tresponts és atribuïda a la iniciativa del bisbe Ermengol d’Urgell. El terme “interpontos”, pas entre ponts, apareix a la documentació de cap a mitjan segle XI.

Codi QR

Codi QR