Edificacions públiques i/o comunitàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Vansa i Fórnols


Pont senzill sobre el riu Bona, d’un sol ull en arc carpanell, assentat sobre dues peanyes altes, que flanquegen el riu, i construït amb carreus de pedra tosca. El cos del pont està construït amb pedra calcària sense desbastar i amb una disposició totalment irregular, unida amb morter de calç. És culminat de manera horitzontal i no en la modalitat d’esquena d’ase que sovinteja en altres ponts antics de la comarca. La construcció podria estar relacionada amb el molí fariner, a 15 metres al sud-oest. La forma d’arc fa pensar que podria haver estat construït en època moderna com altres d’aquest tipus a la comarca.

Codi QR

Codi QR