Estructures viàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Estamariu


Pont que creua el riu de Bescaran al seu pas pel terme d’Estamariu i comunica aquest nucli amb Torres d’Alàs. És una estructura d’un sol ull en arc de mig punt lleugerament deformat, amb dos contraforts de secció rectangular recolzats sobre la penya. Presenta un parament de reble, totalment irregular, amb blocs de pedra de mida petita pràcticament sense desbastar i units amb morter de calç, en una disposició força irregular. A la volta del pont les lloses en disposició radial.  Sense passamà. Es poden observar, a la volta, orificis que podrien haver ajudat a suportar la cintra.

Codi QR

Codi QR