Estructures viàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Cava


Antic pont que les memòries orals de Cava i Ansovell fan anterior al segle XX.  És una estructura d’un sol ull en arc de mig punt rebaixat, recolzat sobre dos penyals i suspès a una alçada de cinc metres sobre la llera del riu de Cava. Permet el pas del riu del camí que enllaça Ansovell i Cava i és fet amb un parament de carreus toscament desbastats i units amb morter de calç, amb una disposició totalment irregular. Traginers, pagesos, soldats, contrabandistes, havien fet ús d'aquest pont. Actualment, és un lloc de trànsit d'activitats com l'excursionisme o el senderisme.

Codi QR

Codi QR