Edificacions públiques i/o comunitàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Estructura del segle XVII, que se situa a la vila de Castellbò, sobre el riu homònim, afluent del Segre. La funció per la qual va ser construït fou la de donar unitat entre el nucli central de la vila amb el raval situat a l’altra riba del riu. Es tracta d’un pont de notables dimensions, d’un sol ull en arc rebaixat i perfil en esquena d’ase. Aquest arc està reforçat per una aplicació de ciment. Historiogràficament podem comentar que l’estructura ja es comenta al qüestionari de Zamora, de 1788, on ja es diu que no es coneix qui el va fer ni qui el va manar fer.

Codi QR

Codi QR