Informació

Municipis
Pont de Bar


Topònim vinculat amb la realitat històrica de la construcció d’un pont, com a mínim a partir de 1035, dins de la demarcació de l’antic castell de Bar.

Codi QR

Codi QR