Toponímia

Informació

Municipis
Ribera d'Urgellet


Originàriament el topònim feia referència a un emplaçament localitzat a la plana, segurament a la base de l’actual turó on s’assenta el nucli de població, vinculat a un centre de culte dedicat a sant Tirs. En algun moment anterior a 1241 es construí el castell de Sant Tirs i el nucli fou traslladat a la seva ubicació actual.

Codi QR

Codi QR