Arbres singulars Paisatge

Informació

Municipis
Cava


El pi de cinc branques de l'Orri es troba en una pineda jove de pi roig amb boix i molsa. Té cinc cimals, que li donen la forma de gran canelobre, un dels quals ateny els 88 centímetres de diàmetre. Fa 6 metres de perímetre i un diàmetre d'1'91 metres. La seva secció, no és circular, sinó ovalada, la qual cosa devia servir per fer ombra al bestiar, el fem del qual, devia adobar la terra, la qual cosa afavorí el creixement de més pins.

Codi QR

Codi QR