Toponímia

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


Topònim que podria provenir del derivat del llatí vulgar PETRULA com a diminutiu de roca.

Codi QR

Codi QR