Episodis històrics

Informació

Municipis
Organyà


El 26 de maig de 1233, el comte Roger Bernat de Foix i Berenguer de Cellers, prior de la col·legiata d’Organyà, signaren un pariatge on s’acordà el condomini de la vila d’Organyà. Això va comprometre el prior a compensar el comte amb la meitat dels seus drets jurisdiccionals sobre la vila nova d’Organyà, construïda en aquells moments, i al comte a defensar-la de qualsevol agressió. El conflicte i el desacord sobre el domini de la vila, provenien des de temps antics, per part dels priors, més concretament des de la fundació de la canònica a l’església de Santa Maria, el 1090, promogut per Bernat Guillem i dotat per Guitard Isarn de Caboet. Aquesta superposició de jurisdiccions, els senyors de Caboet per una part i l’Església d’Organyà per l’altra, portarien al conflicte amb els Foix com a descendents dels Caboet i a la necessitat d’endreçar les relacions entre uns i altres a través del pariatge.

Codi QR

Codi QR